THÔNG BÁO CHIÊU SINH


V H L. A r c h i t e c t u r e. Thường xuyên khai giảng các lớp Kỹ năng dựng hình và Thể hiện kiến trúc (Với các phần mềm AutoCad, 3Ds max, Revit, Rhinoceros, SketchUp, Photoshop, Artlantis, After Effec, CorelDraw, IIlustrator, Ecotec, Vasari Project). Dành cho SV chuyên ngành:kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật hạ tầng đô thị,họa viên kiến trúc...

Các lớp thường xuyên khai giảng trong tháng


Các thông tin về ngành Kiến trúc tại Pháp

1504516_408120695987849_315766505_o.jpg 1504516_408120695987849_315766505_o.jpg
Size : 161.055 Kb
Type : jpg

 Đăng ký ghi danh qua Facebook.

Đăng ký ghi danh.

Countomat website statistics and webcounter (Statistik and Logfileanalyse, Statystyk, Statistici, Statistique)

Make a free website with Yola